Referencje

Referencje węzły cieplne

Zakład Usług Technicznych Energetyki Cieplnej ZUTEC Sp. z o.o. już od wielu lat cieszy się zaufaniem nowych, jak i stałych klientów. Najlepszym potwierdzeniem tych słów są referencje, które znajdują się na niniejszej stronie. Otrzymaliśmy je od wielu przedsiębiorstw, z którymi współpracowaliśmy w zakresie wykonania węzłów cieplnych, projektów technicznych, sieci cieplnych, kotłowni, a także eksploatacji sieci i obiektów ciepłowniczych. Indywidualne węzły cieplne wykonaliśmy m.in. dla firmy VEOLIA Energia Warszawa S.A., która wystawiła nam pozytywną opinię. Kolejna pozytywna rekomendacja pochodzi od firmy SGI Sp. z o.o., która poświadcza wysoką jakość oraz profesjonalizm zrealizowanych przez nas prac, w zakresie kompleksowego wykonania preizolowanej sieci i przyłączy ciepłowniczych wraz z dwoma węzłami cieplnymi dla budynków wielorodzinnych osiedla NOVA Bluszczańska w Warszawie. Z kolei Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC S.A., rekomenduje naszą firmę w zakresie realizacji indywidualnych projektów technicznych oraz rozbudowy istniejących węzłów cieplnych.

Referencje projekty techniczne

Referencje sieci cieplne

Referencje kotłownie

Referencje eksploatacja sieci i obiektów ciepłowniczych

Zaufanie dla ZUTEC Sp. z o.o.

Każda kolejna inwestycja, jaką mogliśmy do tej pory zrealizować, jest dla nas najlepszym potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług, a także zaufania, jakim obdarzają nas klienci. Od lat nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje, zdobywamy nowe, cenne doświadczenia, a także konsekwentnie inwestujemy w rozwój potencjału technicznego. Wszystkie te działania mają na celu dalsze budowanie naszej wiarygodności i konkurencyjności wśród innych podmiotów działających na rynku. Jeśli również Państwo chcą z nam zaufać, zachęcamy do kontaktu.