O firmie

Zakład Usług Technicznych Energetyki Cieplnej ZUTEC Sp. z o.o. rozpoczął swoją działalność 27 maja 1994 roku. Od początku działalności firmy naszym priorytetem jest utrzymanie wysokiej i stabilnej pozycji w branży usług ciepłowniczych

Podstawą naszej działalności jest opracowywanie dokumentacji projektowych oraz produkcja kompaktowych wymiennikowych węzłów cieplnych, projektowanie preizolowanych sieci cieplnych, wykonawstwo instalacji kotłowych oraz przemysłowych. Posiadamy nowoczesną infrastrukturę, niezbędną do sprawnej realizacji oferowanych usług. Nasi pracownicy to doświadczeni inżynierowie i technicy zrzeszeni w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszeniu Polskich Energetyków oraz w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Od lat ustawicznie podnosimy swoje kwalifikacje, zdobywamy doświadczenie, inwestujemy w rozwój potencjału technicznego, a wszystko to w celu budowania naszej wiarygodności i konkurencyjności

Nasz sukces teraz i w przyszłości zależy od wysokiej jakości świadczonych usług oraz od satysfakcji naszych klientów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą