kompaktowe węzły cieplne

Kompaktowe Węzły Cieplne

Posiadamy w ofercie produkcyjnej szeroką gamę kompaktowych węzłów cieplnych, obsługujących od jednego do kilku obiegów grzewczych o mocach dostosowanych do indywidualnych potrzeb Inwestorów

Proces produkcji opieramy o gotowe projekty techniczne, przekazywane przez Inwestorów, jak również o własne rozwiązania projektowe. Konieczność zapewnienia zgodności z wymaganiami prawa oraz odpowiedniego poziomu jakości wyrobów, zaowocowało wdrożeniem systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001 oraz uzyskaniem Certyfikatu CE co oznacza, że spełniamy wymagania dyrektywy 2014/68/UE

W zależności od potrzeb i wymagań inwestorów węzły cieplne mogą pracować w zintegrowanych systemach ciepłowniczych, w oparciu o inteligentne systemy sterowania, monitoringu i komunikacji. Prefabrykujemy je na bazie płytowych lub rurowo-płaszczowych wymienników ciepła. Kompaktowe węzły cieplne wyposażone są w nowoczesne, niezawodne i energooszczędne systemy automatyki kontrolno-pomiarowej oraz układy pompowe wiodących producentów. Kompaktowy węzeł cieplny wykonywany jest na konstrukcjach samonośnych, w modułach dostosowanych do wymiarów dróg komunikacyjnych i miejsc montażu

KOMPAKTOWY WĘZEŁ CIEPLNY

Nasza oferta jest znakomitym rozwiązaniem potrzeb, związanych z koniecznością modernizacji istniejących instalacji jak również, dedykowana jest dla nowopowstających obiektów
W dobie rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony środowiska, zaopatrywanie odbiorców w ciepło przy zastosowaniu kompaktowych węzłów cieplnych, jest rozwiązaniem ekologiczny, nowoczesnym i energooszczędnym

Właściwości i zasada działania węzłów cieplnych

Kompaktowy węzeł cieplny stanowi zespół urządzeń łączących sieć ciepłowniczą z instalacją wewnętrzna znajdującą się w budynku. Węzeł służy do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji dostarczanej ilości ciepła do instalacji odbiorczych.

Zadaniem kompaktowych węzłów cieplnych jest rozdział dostarczonego siecią do poszczególnych gałęzi odbiorczych, miejscowa regulacja czynnika grzewczego oraz kontrola pod kątem bezpieczeństwa procesu rozdziału energii, a także pracy poszczególnych urządzeń. Z tego też względu w mieszkaniowym węźle cieplnym zlokalizowane są urządzenia służące do:

 • wymiany ciepła pomiędzy siecią cieplną a odbiorcami
 • odcięcia dopływu czynnika,
 • oczyszczania dopływającego czynnika,
 • zmiany parametrów czynnika,
 • kontroli bezpieczeństwa,
 • pomiaru i regulacji poszczególnych parametrów (temperatur, ciśnień, przepływów)

Indywidualny projekt i wykonanie kompaktowego węzła cieplnego

W ZUTEC doskonale wiemy, że nasi klienci mają różne wymagania związane ze specyfiką pracy oraz lokalizacją kompaktowych węzłów cieplnych. Stąd też możemy zaoferować im indywidualne rozwiązania, m.in. pracę węzłów cieplnych w zintegrowanych systemach ciepłowniczych, w oparciu o inteligentne systemy sterowania. Wyposażamy je też w nowoczesne systemy automatyki kontrolno-pomiarowej, dzięki czemu ich obsługa oraz bieżąca eksploatacja są intuicyjne, proste i bezpieczne. Co ważne, węzły ciepłownicze ZUTEC mogą zastąpić modernizowane już instalacje, jak i znaleźć się w nowo powstających budynkach. Naszym klientom oferujemy kompleksową usługę polegająca na projektowaniu oraz instalacji węzłów cieplnych w domach jednorodzinnych.

Klasyfikacja węzłów cieplnych

Klasyfikacja kompaktowych węzłów ciepłowniczych przedstawia się następująco:

 1. Podział z uwagi na sposób połączenia sieci zewnętrznej z instalacją wewnętrzną:
  • węzły bezpośrednie – dzielą się one na węzły bez zmiany parametrów i na węzły z transformacją parametrów, te ostatnie obejmują węzły hydroelewatorowe oraz zmieszania pompowego,
  • węzły pośrednie (wymiennikowe węzły cieplne);
 2. Podział ze względu na liczbę ogrzewanych budynków:
  • węzły indywidualne,
  • węzły grupowe.
 3. Podział ze względu na liczbę przyłączonych instalacji:
 4. Podział ze względu na rodzaj pełnionych funkcji:
  • węzły centralnego ogrzewania,
  • węzły centralnej ciepłej wody użytkowej,
  • węzły ciepła technologicznego.
 5. Podział ze względu na liczbę stref przygotowania ciepłej wody użytkowej:
  • węzły jednostopniowe,
  • węzły dwustopniowe.
 6. Podział ze względu na układ połączeń w węzłach wielofunkcyjnych po stronie sieciowej:
 7. Podział z uwagi na rodzaj nośnika energii zasilającego węzeł:
  • węzły zasilane wodą gorącą,
  • węzły zasilane parą nisko- lub wysokoprężną.

Średnia ocena 4.5 / 5. Liczba głosów: 12