KOMPAKTOWE WĘZŁY CIEPLNE

Posiadamy w ofercie produkcyjnej szeroką gamę kompaktowych węzłów cieplnych, obsługujących od jednego do kilku obiegów grzewczych o mocach dostosowanych do indywidualnych potrzeb Inwestorów

Proces produkcji opieramy o gotowe projekty techniczne, przekazywane przez Inwestorów, jak również o własne rozwiązania projektowe. Konieczność zapewnienia zgodności z wymaganiami prawa oraz odpowiedniego poziomu jakości wyrobów, zaowocowało wdrożeniem systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001 oraz uzyskaniem Certyfikatu CE co oznacza, że spełniamy wymagania dyrektywy 2014/68/UE

W zależności od potrzeb i wymagań inwestorów węzły cieplne mogą pracować w zintegrowanych systemach ciepłowniczych, w oparciu o inteligentne systemy sterowania, monitoringu i komunikacji. Prefabrykujemy je na bazie płytowych lub rurowo-płaszczowych wymienników ciepła. Kompaktowe węzły cieplne wyposażone są w nowoczesne, niezawodne i energooszczędne systemy automatyki kontrolno-pomiarowej oraz układy pompowe wiodących producentów. Kompaktowy węzeł cieplny wykonywany jest na konstrukcjach samonośnych, w modułach dostosowanych do wymiarów dróg komunikacyjnych i miejsc montażu

KOMPAKTOWY WĘZEŁ CIEPLNY

Nasza oferta jest znakomitym rozwiązaniem potrzeb, związanych z koniecznością modernizacji istniejących instalacji jak również, dedykowana jest dla nowopowstających obiektów
W dobie rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony środowiska, zaopatrywanie odbiorców w ciepło przy zastosowaniu kompaktowych węzłów cieplnych, jest rozwiązaniem ekologiczny, nowoczesnym i energooszczędnym


Scroll to top