Specjalizujemy się w budowie preizolowanych sieci cieplnych, realizując inwestycje  kompleksowo wg schematu:Nad całością czuwa doświadczona kadra inżynierska: kierownicy robót oraz projektanci.

 

Dysponując odpowiednim zapleczem technicznym samodzielnie wykonujemy:

  • projekty techniczne i opracowania kosztorysowe (oprogramowanie: cad, norma)
  • roboty ziemne
  • przewierty przez przegrody budowlane do średnicy 250mm
  • montaż rurociągów
  • prace spawalnicze gazowe i elektryczne (TIG)
  • wykonywanie "wcinek na gorąco" w pracujące rurociągi
  •  badania połączeń spawanych
  • montaż i badanie systemów alarmowych w rurach preizolowanych
  • wykonywanie muf termokurczliwych i zgrzewanych elektrycznie


Całość działań nadzorowana jest w oparciu o wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001

Inwestycje polegające na budowie preizolowanych sieci cieplnych wykonujemy od początku działalności firmy a grono zadowolonych odbiorców naszych usług ciągle wzrasta.

ZUTEC Sp. z o.o., ul. Żelazna 9, 26-612 Radom, tel. 48 385 79 10 (do 13), e-mail: zutec@zutec.com.pl
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS 0000110638
Kapitał zakładowy: 113 500,00 zł, NIP 796-10-00-097
Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia