Każde przedsięwzięcie z zakresu ciepłownictwa wymaga stworzenia projektu technicznego. Jego zarys  rodzi się w oparciu o potrzeby klienta. Nasi projektanci i kosztorysanci stworzą optymalny projekt techniczny systemu cieplnego, odpowiadający wymaganiom klienta.
    
Takie podejście dotyczy zarówno wielkośrednicowej miejskiej sieci cieplnej jak i małego przyłącza do domu jednorodzinnego, dużego, wielofunkcyjnego węzła cieplnego jak również kompaktowego jednofunkcyjnego węzła cieplnego.
 
ZUTEC Sp. z o.o., ul. Żelazna 9, 26-612 Radom, tel. 48 385 79 10 (do 13), e-mail: zutec@zutec.com.pl
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS 0000110638
Kapitał zakładowy: 113 500,00 zł, NIP 796-10-00-097
Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia