Zakład Usług Technicznych Energetyki Cieplnej ZUTEC Sp. z o.o. rozpoczął swoją działalność 27 maja 1994 roku. Od początku działalności firmy naszym priorytetem jest utrzymanie wysokiej i stabilnej pozycji wśród podmiotów z branży usług ciepłowniczych.

Podstawą naszej działalności jest produkcja kompaktowych wymiennikowych węzłów cieplnych, projektowanie i budowa preizolowanych sieci cieplnych, instalacji kotłowych oraz przemysłowych. Posiadamy nowoczesną bazę sprzętową, niezbędną do sprawnej realizacji oferowanych usług. Nasi pracownicy to doświadczeni inżynierowie i technicy zrzeszeni w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszeniu Polskich Energetyków oraz w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Od lat ustawicznie podnosimy ich kwalifikacje, inwestujemy w rozwój potencjału technicznego, a wszystko to w celu budowania naszej wiarygodności i konkurencyjności.

Nasz sukces teraz i w przyszłości zależy od wysokiej jakości świadczonych usług oraz od satysfakcji naszych klientów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.


ZUTEC Sp. z o.o., ul. Żelazna 9, 26-612 Radom, tel. 48 385 79 10 (do 13), e-mail: zutec@zutec.com.pl
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS 0000110638
Kapitał zakładowy: 113 500,00 zł, NIP 796-10-00-097
Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia