Zakład Usług Technicznych Energetyki Cieplnej
ZUTEC Sp. z o.o.
ul. Żelazna 9, 26-612 Radom, tel./fax: 48 385 79 10 (do 13)
KRS 0000110638  NIP 796-10-00-097 


Jarosław Witek

Prezes Zarządu

48 385 79 10 w. 102

698 916 167

psj@zutec.com.pl

Dariusz Hernik

Wiceprezes Zarządu

Dyrektor ds. Produkcji Węzłów Cieplnych

48 385 79 10 w. 109

601 375 149

hernik@zutec.com.pl

Mirosław Jagieło

Dyrektor Techniczny

Dział Eksploatacji i Serwisu

48 385 79 10 w. 103
601 815 569

jagielo@zutec.com.pl

Jacek Kwiatkowski

Dział Eksploatacji i Serwisu

48 385 79 15 w. 114

691 080 499

serwis@zutec.com.pl

Pogotowie Cieplne

ZUTEC

697 965 159

------------

Dział Handlowy

48 385 79 10 w. 115

handlowy@zutec.com.pl

Składanie zapytań ofertowych

------

oferty@zutec.com.pl

ZUTEC Sp. z o.o., ul. Żelazna 9, 26-612 Radom, tel. 48 385 79 10 (do 13), e-mail: zutec@zutec.com.pl
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS 0000110638
Kapitał zakładowy: 113 500,00 zł, NIP 796-10-00-097
Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia