Posiadamy w ofercie produkcyjnej szeroką gamę kompaktowych węzłów cieplnych, obsługujących od jednego do kilku obiegów grzewczych o mocach dostosowanych do indywidualnych potrzeb Inwestorów. Proces produkcji opieramy o gotowe projekty techniczne, przekazywane przez Inwestorów, jak również o własne rozwiązania projektowe. Konieczność zapewnienia zgodności z wymaganiami prawa oraz odpowiedniego poziomu jakości wyrobów i usług, zaowocowało wdrożeniem systemu zarządzania jakością zgodnego z norma PN-EN ISO 9001 oraz uzyskaniem Certyfikatu Zgodności WE co oznacza, że spełniamy wymagania Dyrektywy Ciśnieniowej 97/23/WE.

W zależności od potrzeb i wymagań inwestorów węzły cieplne mogą pracować jako samodzielne jednostki lub w zintegrowanych systemach ciepłowniczych, w oparciu o inteligentne systemy monitoringu i komunikacji. Prefabrykuje się je w oparciu o płytowe lub rurowo-płaszczowe wymienniki ciepła. Kompaktowe węzły cieplne wyposażone są w nowoczesne, niezawodne i energooszczędne systemy automatyki i regulacji, układy kontrolno-pomiarowe oraz systemy pompowe wiodących producentów.

Kompaktowe, wymiennikowe węzły cieplne, wykonywane są jako konstrukcje samonośne w modułach dostosowanych do wymiarów dróg komunikacyjnych i miejsc montażu. Oferujemy również możliwość przyłączenia węzła do sieci wysokich parametrów jak i do instalacji wewnętrznej, uruchomienia oraz dokonania niezbędnych odbiorów technicznych.

Nasza oferta kompaktowych wymiennikowych węzłów cieplnych, uzupełniona o możliwość wykonania sieci oraz przyłączy ciepłowniczych, jest znakomitym rozwiązaniem potrzeb, związanych z koniecznością modernizacji istniejących źródeł ciepła jak również dedykowana jest dla nowopowstających obiektów.

W dobie rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony środowiska, zaopatrywanie odbiorców w ciepło przy zastosowaniu kompaktowych węzłów cieplnych, jest rozwiązaniem ekologiczny, nowoczesnym i energooszczędnym.

ZUTEC Sp. z o.o., ul. Żelazna 9, 26-612 Radom, tel. 48 385 79 10 (do 13), e-mail: zutec@zutec.com.pl
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS 0000110638
Kapitał zakładowy: 113 500,00 zł, NIP 796-10-00-097
Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia