W ramach eksploatacji sieci i obiektów ciepłowniczych zajmujemy się stałym nadzorem nad  prawidłową pracą 400 obiektów na terenie Radomia ja również serwisem i okresowymi przeglądami technicznymi urządzeń grzewczych.
 
Głównymi odbiorcami naszych usług są m.in.: 
 • Radpec S.A.
 • Selgros
 • Centrum Filmowe Helios
 • Hotel Iskra
 • Smurfit-Kappa Paper Sack
 • RTBS Administrator
 • Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu
 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Zwoleniu
 • Soudal w Pionkach
 • Dworzec PKP Radom
 • Ceramika Paradyż w Opocznie
 • Wojskowa Administracja Koszar w Radomiu
 • AB Logistyka S.A.ZUTEC Sp. z o.o., ul. Żelazna 9, 26-612 Radom, tel. 48 385 79 10 (do 13), e-mail: zutec@zutec.com.pl
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS 0000110638
Kapitał zakładowy: 113 500,00 zł, NIP 796-10-00-097
Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia